Wskazówki prawne i funkcjonalne dotyczące garażu wolnostojącego

Czy na budowę garażu potrzeba pozwolenia?

Nie. Garaż metalowy, zarówno otynkowany jak i blaszany jest strukturą, która nie jest trwale połączona z gruntem co powoduje, że bezproblemowo może on być rozmontowany i przeniesiony w inne miejsce. Dzięki ustawie Prawo Budowlane obiekty nietrwale związane z gruntem o powierzchni nieprzekraczającej 35 mnie potrzebują zezwolenia na budowę. Wystarczy wówczas zgłoszenie faktu budowy w Urzędzie Miasta lub Gminy

Zgłoszenie budowy garażu

Zgłoszenia faktu budowy konstrukcji lekkiej, do której zaliczają się nasze garaże blaszane otynkowane, altanki, garaże blaszane czy sklepiki, dokonuje się w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. W momencie zgłaszania powinniście Państwo mieć przy sobie:

  • wniosek zgłoszenia
  • decyzję odnośnie zabudowy terenu, ewentualnie wypis z planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  • z Wydziału Geodezji należy uzyskać mapki sytuacyjne działki, na której chcecie postawić garaż
  • opis stawianego obiektu

Decyzja jest wydawana przez organ urzędowy w terminie około 30 dni.

Nasza firma stawia obiekt przestrzegając bezpieczeństwa, sztuki budowlanej oraz zgodnie z przepisami inwestycji i aktualnie panującymi normami Prawa Budowlanego

Czy od wybudowanego garażu musze zapłacić podatek?

Lekkie konstrukcje o powierzchni do 35 m2 nie są wymienione w Ustawie o Podatkach i Opłatach Lokalnych oraz nie zawierają cech czy elementów wymienionych w niniejszym akcie prawnym. Wobec czego - zgodnie z zapisami tej Ustawy - garaże blaszane, również te ocieplone, nie podlegają opodatkowaniu.

Podstawa prawna odnośnie budowy garażu bez zezwolenia budowlanego

28 czerwca 2006 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane. Jest to dokument uchwalony 20 lutego 2015, ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 27 marca 2015.

W myśl tej ustawy obiekty o powierzchni do 35 m2, takie jak altany, komórki do przechowywania, garaże blaszane czy małe sklepiki, można wybudować tylko na zgłoszenie - nie trzeba pozwolenia na budowę.